Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie nr 616924.pdf ogłoszenie
2. Ogłoszenie nr 500224366.pdf inne pliki
3. odpowiedzi-na-pytania.pdf inne pliki
4. Komunikat-z-otwarcia_ofert.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Roboty budowlane: „Termomodernizacji ściany wschodniej budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30." Zamówienie polega na wykonaniu budowlanych prac modernizacyjnych, remontowych i konserwacyjnych ściany wschodniej budynku głównego wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów.