Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Wyjasnienie i zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
3. Wyjasnienie treści SIWZ.pdf inne pliki
4. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
5. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Telewizji Polskiej S.A. (Ośrodki w Warszawie oraz Oddziały Terenowe) w okresie od dnia 21 lutego 2019 r. do dnia 31 marca 2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.