Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf siwz i załączniki
3. załącznik_nr_1_do_siwz_opz_dostawa_energii.pdf siwz i załączniki
4. załącznik_nr_2_do_siwz_formularz_oferty.rtf siwz i załączniki
5. załącznik_nr_3_ do_siwz_JEDZ.rtf siwz i załączniki
6. załącznik_nr_4_do_siwz_wzór_umowy.pdf siwz i załączniki
7. załącznik_nr_5_do_siwz_formularz_cenowy_dostawa energii.rtf siwz i załączniki
8. zalacznik_nr_3_do_umowy_jedn_org.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Telewizji Polskiej S.A. (Ośrodki w Warszawie oraz Oddziały Terenowe) w okresie od dnia 21 lutego 2019 r. do dnia 31 marca 2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.