Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. 2018-OJS196-442821-pl.pdf ogłoszenie
2. SIWZ 139_ściana diodowa.pdf siwz i załączniki
3. 1 Załącznik nr 1 do SIWZ_ Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. 2 Zalacznik nr 2 do SIWZ- wzor JEDZ..rtf siwz i załączniki
5. 3 Zalacznik_nr_3_do_siwz-wzor_umowy.pdf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 1 do wzoru umowy- OPZ.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów ściany diodowej wraz ze sterowaniem do studia S7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.