Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. 2018-OJS196-442821-pl.pdf ogłoszenie
2. Załącznik nr 1 do wzoru umowy_OPZ_ujednolicony_139.pdf inne pliki
3. Wyjasnienia treści SIWZ 1_Zmiana terminu otwarcia.pdf inne pliki
4. Wyjasnienia treści SIWZ 2_strona.pdf inne pliki
5. 2018-OJS207-472536-pl.pdf inne pliki
6. Informacja z otwarcia ofert-139_2018.pdf inne pliki
7. Oswiadczenie_grupa kapitałowa 139.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów ściany diodowej wraz ze sterowaniem do studia S7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.