Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf siwz i załączniki
3. Załacznik nr 1 do siwz_OPZ.pdf siwz i załączniki
4. Zalacznik Nr 2 do siwz_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Zalacznik Nr 3 do siwz_JEDZ.rtf siwz i załączniki
6. Zalacznik nr 4 do SIWZ_Wzor umowy.pdf siwz i załączniki
7. Wyjasnienie treści SIWZ.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekskluzywnych opakowań typu digipack oraz etui do płyt DVD/CD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy).