Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie nr 636978.rtf ogłoszenie
2. informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest dostawa cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych (12 torów) dla Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.