Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy_Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ_formularz edytowalny JEDZ.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 4 do SIWZ_Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
7. wyjaśnienia do pytań Nr 1-2.Wykonawcy.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji graficznych wraz z oprogramowaniem do rekonstrukcji obrazu w ciągu linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP S.A.