Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Odpowiedź na pytania i zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
3. Odpowiedź na pytanie nr 12.pdf inne pliki
4. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
5. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wykonania badania sondażowego pt. „Pozycjonowanie kanałów TVP na tle konkurencji”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.