Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie BZP.pdf ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
3. Oświadczenie grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie polega na dostawie wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem w obsłudze regałów jezdnych do pomieszczeń w budynku Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ.