Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. zmiana treści siwz w zakresie terminu_strona.pdf inne pliki
3. Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia..pdf inne pliki
4. Wyjasnienia_i_zmiana_tresci_siwz.pdf inne pliki
5. 2_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
6. zmiana treści siwz w zakresie terminu 2 wykonawcy.pdf inne pliki
7. Wyjasnienia tresci SIWZ.pdf inne pliki
8. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
9. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi pomiaru treści multimedialnych oraz ruchu w witrynach internetowych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy