Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie BZP_51.pdf ogłoszenie
2. Wyjaśnienia do SIWZ_1_strona.pdf inne pliki
3. Oswiadczenie_grupa kapitałowa 51_2019.rtf inne pliki
4. Informacja z otwarcia ofert_51.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do backupu środowiska SAP HANA oraz poczty korporacyjnej Exchange. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy).