Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. Ogloszenie o zmianie ogłoszenia_47-zmiana terminu otwarcia.pdf inne pliki
3. Zmiana treści SIWZ_47.pdf inne pliki
4. informacja z otwarcia ofert 29_08_19.pdf inne pliki
5. oświadczenie_grupa kapitałowa - 29_08_19.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
dostawa kamer, statywów i obiektywów dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie.