Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie BZP.pdf ogłoszenie
2. Odpowiedź na pytania do SIWZ z 24.09.2019.pdf inne pliki
3. Odpowiedź na pytania do SIWZ z 26.09.2019.pdf inne pliki
4. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana samochodu stacji satelitarnej DSNG POL-33 - nabycie samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej i instalacją urządzeń dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.