Strona główna » O TVP » Abonament

zmiany w opłacaniu abonamentu


Poczta Polska zastąpiła dotychczasowe książeczki opłat za abonament radiowo-telewizyjny nowymi formularzami zawierającymi indywidualny numer identyfikujący posiadacza zarejestrowanego odbiornika. Dzięki nowym formularzom abonenci mogą opłacić abonament nie tylko na poczcie, ale też w bankach, punktach przyjmujących wpłaty gotówkowe oraz przelewem przez Internet.

Wejdź tutaj aby dowiedzieć się więcej

opłaty abonamentowe

Wysokość opłat abonamentowych w 2014 r.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc:
a) 5,90 zł za jeden miesiąc,
b) 11,45 zł za dwa miesiące,
c) 17,00 zł za trzy miesiące,
d) 33,60 zł za sześć miesięcy,
e) 63,70 zł za rok.

Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc:
a) 19,30 zł za jeden miesiąc,
b) 37,45 zł za dwa miesiące,
c) 55,60 zł za trzy miesiące,
d) 110,00 zł za sześć miesięcy,
 e) 208,45 zł za rok

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Ważne informacje