Korytarze

 
 
 
...
 
 
zamknij [x]

Wiadomość została wysłana.

 
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
Masz kłopoty z odtwarzaniem?
Pomoc

Chrześcijańska Akademia Teologiczna, założona ponad 60 lat temu w Warszawie, wyrosła z ducha ekumenizmu i wielokulturowości i idee te przyświecają jej działalności do dziś. Specyfiką uczelni jest jej kameralny charakter, otwartość i szacunek wobec odmienności w murach akademii studiują przedstawiciele różnych tradycji, kultur i wyznań. Uczelnia kształci studentów w zakresie nauk teologicznych, pedagogicznych i pracy socjalnej. Sprawuje także patronat nad Ekumenicznym Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W programie przedstawione zostaną najważniejsze aspekty działalności uczelni, której symbolem są tytułowe korytarze miejsce spotkań i integracji: otwarcie na studentów z różnych tradycji religijnych, współpraca międzynarodowa (m.in. stała współpraca z uniwersytetami niemieckimi, szwajcarskimi, austriackimi), polityczny wymiar międzynarodowych spotkań, wymiany studenckie i ekumenizm przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości. Celem programu jest odpowiedź na pytanie, jakie działania podejmuje akademia wobec wyzwań współczesności, aby pielęgnując wartości, być uczelnią otwartą i nowoczesną. W programie wystąpią: rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski, wykładowcy i studenci oraz przedstawiciele Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.