• Wyślij znajomemu
  zamknij [x]

  Wiadomość została wysłana.

   
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Reklama ukryta

08:11, 02.09.2008
Reklama ukryta Opracowanie: Biuro Reklamy TVP S.A. Współpraca: Ośrodek Szkolenia i Analiz Programowych TVP S.A.

Opracowanie: Biuro Reklamy TVP S.A. Współpraca: Ośrodek Szkolenia i Analiz Programowych TVP S.A.


Podziel się:   Więcej
Prawo prasowe
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku (DZ.U. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 12 ust. 2 p.p. nie wolno prowadzić w środkach masowego przekazu ukrytej działalności reklamowej wiążącej się z uzyskaniem korzyści majątkowej bądź osobistej od osoby lub jednostki organizacyjnej zainteresowanej reklamą.

Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej
(Dz. U. RP Nr 32 z dnia 29 marca 1995 roku)

Polska jako państwo członkowskie Rady Europy jest sygnatariuszem Europejskiej Konwencji o telewizji ponadgranicznej. Zgodnie z art. 13 ust. 3 niedopuszczalne są reklamy potajemne, w szczególności przedstawianie produktów lub usług w programach, gdy ma to służyć celom reklamowym.

Uchwała nr 8 Zarządu Spółki „Telewizja Polska S.A.” z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie zasad nadawania reklam i audycji sponsorowanych w programach TVP S.A..

Zgodnie z rozdz. IV pkt. 1 w audycjach niewyodrębnionych i nie oznaczonych w sposób nie budzący wątpliwości, że są reklamami zakazuje się reklamy ukrytej polegającej na przedstawianiu w słowach i obrazach treści reklamowych. Stanowiłoby to naruszenie prawa i mogłoby wprowadzić telewidza w błąd co do rzeczywistego charakteru audycji.
WSKAZÓWKI SZCZEGÓŁOWE

Programy informacyjne

Informacje o ważnych wydarzeniach gospodarczych, kulturalnych, społecznych, obyczajowych, itd. powinny być redagowane tak, aby przekaz nie stał się mimowolną reklamą. Relacje z tych wydarzeń nie mogą być ilustrowane fragmentami filmów reklamowych, billboardami lub innymi elementami promującymi producenta lub produkt.

Przekaz telewizyjny powinien ograniczać się do rzeczowej informacji o produkowanym czy sprzedawanym wyrobie, ale bez eksponowania jego nazwy handlowej, logo producenta, innych znaków identyfikacyjnych umieszczanych np. na opakowaniu itp.

W przekazywanych informacjach należy unikać sformułowań wartościujących, podkreślających zalety lub zachęcających (perswadujących) do nabywania towarów lub korzystania z usług np. najlepszy, najtańszy, wyjątkowy, dla całej rodziny, itp.

Informacje nie mogą akcentować i utrwalać pozytywnego wizerunku firmy i jej produktów.