• Wyślij znajomemu
  zamknij [x]

  Wiadomość została wysłana.

   
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Orzeczenie KE z 10.06.2019 w sprawie skargi Pana Michała Rabki na materiał wyemitowany w "Kronice" TVP3 Szczecin, 7.02.2019.

14:04, 01.07.2019
Orzeczenie KE z 10.06.2019 w sprawie skargi Pana Michała Rabki na materiał wyemitowany w "Kronice" TVP3 Szczecin, 7.02.2019.


Podziel się:   Więcej
Komisja Etyki TVP otrzymała skargę Pana Michała Rabki z dnia 26 lutego 2019 r., na niezgodne z prawem i zasadami etyki dziennikarskiej postępowanie Pani Anny Błądek w związku z materiałem pt.: „Czy myśliwy strzela do zwierząt sąsiadów? Sprawę wyjaśnia prokuratura”, wyemitowanym w programie „Kronika” TVP3 Szczecin, 7.02.2019 r.

Skarżący zarzuca Autorce, że: „(…) oskarżenia padające w reportażu wobec mojej osoby są rażące, nieprawdziwe, szkalujące moją osobę, wypełniające znamiona przestępstw pomówienia, jak i naruszają moje dobra osobiste (…)” Pan Michał Rabka skarży się również, że Pani Anna Błądek: „(…) pod moją nieobecność krążyła po moim gospodarstwie, za nic mając sobie prawo własności i wynikające z tego prawa zakazy wchodzenia na czyjąś, ogrodzoną nieruchomość bez wiedzy i zgody właściciela (…)”.

W związku tym Komisja wdrożyła postępowanie wyjaśniające:

• zapoznała się ze skargą Pana Michała Rabki,

• obejrzała materiał pt.: „Czy myśliwy strzela do zwierząt sąsiadów? Sprawę wyjaśnia prokuratura”, wyemitowany 7.02.2019 r., w programie „Kronika” TVP3 Szczecin,

• zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami redakcji.

Zgodnie z przyznanymi uprawnieniami Komisja Etyki Telewizji Polskiej S.A. orzekła, że Pani Anna Błądek, dziennikarka TVP Szczecin, w materiale będącym przedmiotem postępowania nie naruszyła Zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej.

UZASADNIENIE

Dziennikarka zajęła się tematem zaprezentowanym w spornym materiale po sygnale otrzymanym od mieszkańców wsi Krytno, którzy zaniepokojeni incydentami związanymi z zastrzeleniem kota i postrzeleniem psa, poczuli się zagrożeni.

Autorka materiału dążyła do wyjaśnienia sprawy i zaprezentowania stanowisk obu stron konfliktu. Wysłuchała relacji osób, które zgłosiły problem i podjęła próbę skontaktowania się ze Skarżącym, jako drugą stroną sporu. W tym celu Autorka weszła na teren nieogrodzonej posesji. Jej działaniami kierowała wola umożliwienia wypowiedzenia się w sprawie drugiej stronie sporu. Pan Michał Rabka jednak z tej sposobności nie skorzystał.

Komisja podkreśla, że Autorka, Pani Anna Błądek miała obowiązek potraktować sprawę priorytetowo i zająć się skargami osób żyjących w poczuciu zagrożenia oraz obawiających się o los swoich zwierząt, a także dołożyć starań, by przedstawić stanowisko każdej ze stron.

W związku z powyższym Komisja Etyki TVP orzeka jak na wstępie.

Równocześnie informujemy, że orzekanie w kwestiach prawnych jest poza zakresem uprawnień Komisji Etyki TVP.

w imieniu Komisji Etyki TVP

Renata Puchacz-Kuszaj

Przewodnicząca
header("X-php: 103");