Zamówienia podlegające ustawie PZP i nie podlegające tej ustawie.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Dostawę sprzętu komputerowego dla Oddziału Terenowego TVP w Gdańsku  2020-10-29  2020-10-21   
(dostawa 1 stacji PC do nieliniowej edycji wideo (NLE)wraz z oprogramowaniem, dwóch monitorów komputerowych, monitora wideo oraz 15 stacji dziennikarskich PC wraz z monitorami i akcesoriami. )        
Dostawa agregatu prądotwórczego zabudowanego na samochodzie ciężarowym dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Poznaniu  2020-10-27  2020-10-22   
(Dostawa agregatu prądotwórczego zabudowanego na samochodzie ciężarowym dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Poznaniu)        
Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem jest „Świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia dla Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim”  2020-10-20  2020-10-12   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony mienia Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Gorzowie Wlkp. w zakresie: a) Ochrony fizycznej mienia znajdującego się na terenie Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Gorzowie Wlkp. Usługi te polegać będą na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a nadto na przeciwdziałaniu powstania szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz na nie dopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Ochrona odbywać się będzie całodobowo, 7 dni w tygodniu przez, pełniącego służbę w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kombatantów 34 w Gorzowie Wielkopolskim, strażnika z bronią. Ponadto Wykonawca zagwarantuje patrol interwencyjny, który podejmie interwencję w razie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia oraz będzie prowadził książkę pełnienia służby, w której będą ujawniane wszelkie nieprawidłowości występujące na terenie chronionym. b) Kontroli ruchu osobowego na terenie Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Gorzowie Wlkp. Usługi te polegać będą na sprawdzaniu uprawnień dostępu pracowników i współpracowników oraz innych czynności kontrolnych osób wynikających z przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych TVP S.A. c) Ochrony samochodu specjalistycznego transmisji satelitarnej, będącego własnością Zamawiającego. Ochrona odbywać się będzie 7 dni w tygodniu podczas postoju pojazdu w garażu Wykonawcy wyposażonym w system alarmowy i monitoring. Usługi te polegać będą na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a nadto na przeciwdziałaniu powstania szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz na nie dopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych do wnętrza samochodu. Ponadto Wykonawca zagwarantuje patrol interwencyjny, który podejmie interwencję w razie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia podczas jego postoju w garażu Wykonawcy. )        
Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w bloku D Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a  2020-10-14  2020-10-06  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i niezbędnych materiałów, montaż i rozruch systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Niedziałkowskiego 24a (blok „D”) w Szczecinie, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ.)        
Dostawa urządzenia powtórkowego do wozu transmisyjnego  2020-10-08  2020-10-08   
(Dostawa urządzenia powtórkowego do wozu transmisyjnego)        
Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w bloku D Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a  2020-09-29  2020-09-21  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i niezbędnych materiałów, montaż i rozruch systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Niedziałkowskiego 24a (blok „D”) w Szczecinie, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ.)        
Zamówienia COVID-19 - Uruchomienia systemu produkcji programów informacyjnych w lokalizacji Woronicza - rozbudowa posiadanego środowiska.    2020-09-14   
(Uruchomienia systemu produkcji programów informacyjnych w lokalizacji Woronicza - rozbudowa posiadanego środowiska.)        
Zamówienia COVID-19 - Uruchomienia środowiska do produkcji zdalnej - rozbudowa środowiska VDI - Horizon     2020-09-14   
(Uruchomienia środowiska do produkcji zdalnej - rozbudowa środowiska VDI - Horizon )        
Zamówienia COVID-19 - Dostawa Specjalizowanych dziennikarskich zestawów PC     2020-09-14   
(Dostawa Specjalizowanych dziennikarskich zestawów PC )        
Zamówienia COVID-19 - Uruchomienia środowiska do zdalnej produkcji newsów - modernizacja systemu produkcyjnego Avid Interplay w TAI (Media Central).    2020-09-14   
(Uruchomienia środowiska do zdalnej produkcji newsów - modernizacja systemu produkcyjnego Avid Interplay w TAI (Media Central).)        
Zamówienia COVID-19 - Modernizacji systemów montażu nieliniowego Avid 3P - II Etap     2020-09-14   
(Modernizacji systemów montażu nieliniowego Avid 3P - II Etap )        
Zamówienia COVID-19 - Modernizacji centralnej macierzy produkcyjnej.    2020-09-14   
(Modernizacji centralnej macierzy produkcyjnej.)        
Zamówienie COVID-19 - Rozbudowy farmy transkodującej materiałów audiowizualnych    2020-09-14   
(Rozbudowy farmy transkodującej materiałów audiowizualnych)        
Zamówienia COVID-19 - Rozbudowa systemu Aspera    2020-09-14   
(Rozbudowy systemu Aspera)        
Świadczenie usługi transmisji sygnału multipleksu trzeciego telewizji naziemnej (MUX-3)_ uzasadnienie trybu  2020-07-30  2020-06-29   
(Uzasadnienie prawne i faktyczne wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz zamiaru zawarcia umowy na świadczenie ciągłe na okres dłuższy niż 4 lata )