Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Dostawa ciężarowego samochodu pomocniczego do wozu transmisyjnego wraz z wykonaniem specjalistycznej zabudowy kontenerowej dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Katowicach  2020-06-09  2020-05-22   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężarowego samochodu pomocniczego do wozu transmisyjnego wraz z wykonaniem specjalistycznej zabudowy kontenerowej.)        
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie w okresie 7 miesięcy  2020-05-28  2020-05-20   
(Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie, na jaki zostanie zawarta umowa, usług utrzymania czystości na terenie siedziby Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego nr 24a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.)        
postępowanie w sprawie zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.  2020-05-21  2020-05-21  Wynik
(postępowanie w sprawie zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.)        
„Modernizacja pionów kanalizacyjnych i toalet w budynku głównym” Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30”   2020-05-22  2020-05-28  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej obejmującej – „Modernizację pionów kanalizacyjnych i toalet w budynku głównym” Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30. Zamówienie polega na wykonaniu budowlanych prac w pionach sanitarnych budynku głównego Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Krakowie oraz dostosowanie 26 łazienek do obowiązujących przepisów wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów, obejmującej m.in.: • zmianę układu pomieszczeń (przebudowę istniejących), • modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnych, • modernizację instalacji ogrzewania • modernizację instalacji wentylacyjnych, • modernizację instalacji elektrycznych. )        
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i posesji obiektów Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Łodzi  2020-02-14  2020-02-10   
(Sprzątanie pomieszczeń Oddziału TVP S.A. w Łodzi w obiektach przy ul. Narutowicza 13 o powierzchni całkowitej 5.045 m2 i w Bazie Transmisji i Transportu przy ul. Cmentarnej 9/11 o powierzchni całkowitej 424 m2, oraz sprzątanie terenu zewnętrznego posesji: a) przy ul. Narutowicza 13 o powierzchni całkowitej 1.640m² (podwórko, chodnik, ulica dojazdowa wzdłuż budynku), b) przy ul. Cmentarnej 9/11 powierzchni całkowitej 2.360 m2 (chodnik, plac manewrowy, trawniki, ale bez sprzątania garaży). )