Zamówienia podlegające ustawie PZP i nie podlegające tej ustawie.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Dostawa urządzenia powtórkowego do wozu transmisyjnego  2020-10-08  2020-09-22   
(Dostawa urządzenia powtórkowego do wozu transmisyjnego)        
Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w bloku D Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a  2020-09-29  2020-09-21   
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i niezbędnych materiałów, montaż i rozruch systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Niedziałkowskiego 24a (blok „D”) w Szczecinie, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ.)        
Zamówienia COVID-19 - Uruchomienia systemu produkcji programów informacyjnych w lokalizacji Woronicza - rozbudowa posiadanego środowiska.    2020-09-14   
(Uruchomienia systemu produkcji programów informacyjnych w lokalizacji Woronicza - rozbudowa posiadanego środowiska.)        
Zamówienia COVID-19 - Uruchomienia środowiska do produkcji zdalnej - rozbudowa środowiska VDI - Horizon     2020-09-14   
(Uruchomienia środowiska do produkcji zdalnej - rozbudowa środowiska VDI - Horizon )        
Zamówienia COVID-19 - Dostawa Specjalizowanych dziennikarskich zestawów PC     2020-09-14   
(Dostawa Specjalizowanych dziennikarskich zestawów PC )        
Zamówienia COVID-19 - Uruchomienia środowiska do zdalnej produkcji newsów - modernizacja systemu produkcyjnego Avid Interplay w TAI (Media Central).    2020-09-14   
(Uruchomienia środowiska do zdalnej produkcji newsów - modernizacja systemu produkcyjnego Avid Interplay w TAI (Media Central).)        
Zamówienia COVID-19 - Modernizacji systemów montażu nieliniowego Avid 3P - II Etap     2020-09-14   
(Modernizacji systemów montażu nieliniowego Avid 3P - II Etap )        
Zamówienia COVID-19 - Modernizacji centralnej macierzy produkcyjnej.    2020-09-14   
(Modernizacji centralnej macierzy produkcyjnej.)        
Zamówienie COVID-19 - Rozbudowy farmy transkodującej materiałów audiowizualnych    2020-09-14   
(Rozbudowy farmy transkodującej materiałów audiowizualnych)        
Zamówienia COVID-19 - Rozbudowa systemu Aspera    2020-09-14   
(Rozbudowy systemu Aspera)        
Modernizację montaży AVID Media Composer Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2020-08-20  2020-08-06  Wynik
(4.1 Przedmiotem zamówienia jest, modernizacja montaży AVID Media Composer Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30, polegająca na dostawie nowych, modernizacji dotychczasowych urządzeń wraz z montażem i instalacją oraz szkoleniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ)        
Świadczenie usługi transmisji sygnału multipleksu trzeciego telewizji naziemnej (MUX-3)_ uzasadnienie trybu  2020-07-30  2020-06-29   
(Uzasadnienie prawne i faktyczne wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz zamiaru zawarcia umowy na świadczenie ciągłe na okres dłuższy niż 4 lata )        
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i posesji obiektów Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Łodzi  2020-02-14  2020-02-10  Wynik
(Sprzątanie pomieszczeń Oddziału TVP S.A. w Łodzi w obiektach przy ul. Narutowicza 13 o powierzchni całkowitej 5.045 m2 i w Bazie Transmisji i Transportu przy ul. Cmentarnej 9/11 o powierzchni całkowitej 424 m2, oraz sprzątanie terenu zewnętrznego posesji: a) przy ul. Narutowicza 13 o powierzchni całkowitej 1.640m² (podwórko, chodnik, ulica dojazdowa wzdłuż budynku), b) przy ul. Cmentarnej 9/11 powierzchni całkowitej 2.360 m2 (chodnik, plac manewrowy, trawniki, ale bez sprzątania garaży). )