Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Świadczenie usługi transmisji sygnału multipleksu trzeciego telewizji naziemnej (MUX-3)_ uzasadnienie trybu  2020-07-30  2020-06-29   
(Uzasadnienie prawne i faktyczne wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz zamiaru zawarcia umowy na świadczenie ciągłe na okres dłuższy niż 4 lata )        
Utrzymanie czystości obiektów Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie Oddział Terenowy w Katowicach w okresie 12 miesięcy  2020-06-29  2020-06-19   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości obiektów Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Katowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, szczegółowy wykaz pomieszczeń objętych usługą sprzątania zawiera Załącznik nr 1 a do SIWZ)        
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego zamówienia publicznego na "Kompleksową modernizację obszaru produkcyjnego Telekina - system rejestracji wielokanałowej".  2020-06-25  2020-06-18   
(Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego zamówienia publicznego na "Kompleksową modernizację obszaru produkcyjnego Telekina - system rejestracji wielokanałowej". Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/5105/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-dialogu-technicznego-dotyczacego-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-kompleksowa-modernizacje-obszru-produkcyjnego-telekina-system-rejestracji-wielokanalowej)        
Dostawa ciężarowego samochodu pomocniczego do wozu transmisyjnego wraz z wykonaniem specjalistycznej zabudowy kontenerowej dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Katowicach  2020-06-09  2020-05-22  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężarowego samochodu pomocniczego do wozu transmisyjnego wraz z wykonaniem specjalistycznej zabudowy kontenerowej.)        
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i posesji obiektów Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Łodzi  2020-02-14  2020-02-10   
(Sprzątanie pomieszczeń Oddziału TVP S.A. w Łodzi w obiektach przy ul. Narutowicza 13 o powierzchni całkowitej 5.045 m2 i w Bazie Transmisji i Transportu przy ul. Cmentarnej 9/11 o powierzchni całkowitej 424 m2, oraz sprzątanie terenu zewnętrznego posesji: a) przy ul. Narutowicza 13 o powierzchni całkowitej 1.640m² (podwórko, chodnik, ulica dojazdowa wzdłuż budynku), b) przy ul. Cmentarnej 9/11 powierzchni całkowitej 2.360 m2 (chodnik, plac manewrowy, trawniki, ale bez sprzątania garaży). )