Zamówienia podlegające ustawie PZP i nie podlegające tej ustawie.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Zamawiający ogłasza wstępne Konsultacje rynkowe związane z planowanym przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania podróżami służbowymi w TVP S.A w SAP”.   2021-03-18  2021-03-10   
(Szczegół zamówienia dostępne są pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/7096/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-wstepnych-konsultacji-rynkowych-dotyczacych-udzielenia-zamowienia-publicznego-na-wdrozenie-kompleksowego-systemu-zarzadzania-podrozami-sluzbowymi-w-tvp-s-a-w-sap)        
Informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego na "Modernizację Studia S1 i Studia S2"   2020-11-27  2020-11-20   
(Informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/6377/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-dialogu-technicznego-dotyczacego-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-modernizacje-studia-s1-i-studia-s2)        
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację układu centralnej klimatyzacji Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2020-12-02  2021-04-23  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej w systemie „projektuj i buduj”, polegającej na: 1)opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji układu centralnej klimatyzacji Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 oraz uzyskaniem wszystkich prawem wymaganych pozwoleń, 2)wykonaniu robót budowlanych obejmujących „Modernizację układu centralnej klimatyzacji Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30” w oparciu o dokumentację o której mowa w pkt. 1). Szczegóły dostępne na stronie internetowej Platformy Zakupowej pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/6314/opracowanie-dokumentacji-projektowej-oraz-wykonanie-robot-budowlanych-obejmujacych-modernizacje-ukladu-centralnej-klimatyzacji-oddzialu-terenowego-telewizji-polskiej-s-a-w-krakowie-przy-ul-krzemionki-30)        
Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem jest „Świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia dla Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim”  2020-10-20  2020-10-12   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony mienia Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Gorzowie Wlkp. w zakresie: a) Ochrony fizycznej mienia znajdującego się na terenie Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Gorzowie Wlkp. Usługi te polegać będą na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a nadto na przeciwdziałaniu powstania szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz na nie dopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Ochrona odbywać się będzie całodobowo, 7 dni w tygodniu przez, pełniącego służbę w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kombatantów 34 w Gorzowie Wielkopolskim, strażnika z bronią. Ponadto Wykonawca zagwarantuje patrol interwencyjny, który podejmie interwencję w razie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia oraz będzie prowadził książkę pełnienia służby, w której będą ujawniane wszelkie nieprawidłowości występujące na terenie chronionym. b) Kontroli ruchu osobowego na terenie Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Gorzowie Wlkp. Usługi te polegać będą na sprawdzaniu uprawnień dostępu pracowników i współpracowników oraz innych czynności kontrolnych osób wynikających z przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych TVP S.A. c) Ochrony samochodu specjalistycznego transmisji satelitarnej, będącego własnością Zamawiającego. Ochrona odbywać się będzie 7 dni w tygodniu podczas postoju pojazdu w garażu Wykonawcy wyposażonym w system alarmowy i monitoring. Usługi te polegać będą na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a nadto na przeciwdziałaniu powstania szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz na nie dopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych do wnętrza samochodu. Ponadto Wykonawca zagwarantuje patrol interwencyjny, który podejmie interwencję w razie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia podczas jego postoju w garażu Wykonawcy. )        
Zamówienia COVID-19 - Uruchomienia systemu produkcji programów informacyjnych w lokalizacji Woronicza - rozbudowa posiadanego środowiska.    2020-09-14   
(Uruchomienia systemu produkcji programów informacyjnych w lokalizacji Woronicza - rozbudowa posiadanego środowiska.)        
Zamówienia COVID-19 - Uruchomienia środowiska do produkcji zdalnej - rozbudowa środowiska VDI - Horizon     2020-09-14   
(Uruchomienia środowiska do produkcji zdalnej - rozbudowa środowiska VDI - Horizon )        
Zamówienia COVID-19 - Dostawa Specjalizowanych dziennikarskich zestawów PC     2020-09-14   
(Dostawa Specjalizowanych dziennikarskich zestawów PC )        
Zamówienia COVID-19 - Uruchomienia środowiska do zdalnej produkcji newsów - modernizacja systemu produkcyjnego Avid Interplay w TAI (Media Central).    2020-09-14   
(Uruchomienia środowiska do zdalnej produkcji newsów - modernizacja systemu produkcyjnego Avid Interplay w TAI (Media Central).)        
Zamówienia COVID-19 - Modernizacji systemów montażu nieliniowego Avid 3P - II Etap     2020-09-14   
(Modernizacji systemów montażu nieliniowego Avid 3P - II Etap )        
Zamówienia COVID-19 - Modernizacji centralnej macierzy produkcyjnej.    2020-09-14   
(Modernizacji centralnej macierzy produkcyjnej.)        
Zamówienie COVID-19 - Rozbudowy farmy transkodującej materiałów audiowizualnych    2020-09-14   
(Rozbudowy farmy transkodującej materiałów audiowizualnych)        
Zamówienia COVID-19 - Rozbudowa systemu Aspera    2020-09-14   
(Rozbudowy systemu Aspera)        
Świadczenie usługi transmisji sygnału multipleksu trzeciego telewizji naziemnej (MUX-3)_ uzasadnienie trybu  2020-07-30  2020-06-29   
(Uzasadnienie prawne i faktyczne wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz zamiaru zawarcia umowy na świadczenie ciągłe na okres dłuższy niż 4 lata )