Zamówienia podlegające ustawie Pzp.
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.: Wynik:
Modernizację montaży AVID Media Composer Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30  2020-08-20  2020-08-06   
(4.1 Przedmiotem zamówienia jest, modernizacja montaży AVID Media Composer Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30, polegająca na dostawie nowych, modernizacji dotychczasowych urządzeń wraz z montażem i instalacją oraz szkoleniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ)        
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy  2020-08-12  2020-07-31   
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ)        
Świadczenie usługi transmisji sygnału multipleksu trzeciego telewizji naziemnej (MUX-3)_ uzasadnienie trybu  2020-07-30  2020-06-29   
(Uzasadnienie prawne i faktyczne wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz zamiaru zawarcia umowy na świadczenie ciągłe na okres dłuższy niż 4 lata )        
Utrzymanie czystości obiektów Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie Oddział Terenowy w Katowicach w okresie 12 miesięcy  2020-06-29  2020-06-19  Wynik
(Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości obiektów Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Katowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, szczegółowy wykaz pomieszczeń objętych usługą sprzątania zawiera Załącznik nr 1 a do SIWZ)        
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń i posesji obiektów Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Łodzi  2020-02-14  2020-02-10   
(Sprzątanie pomieszczeń Oddziału TVP S.A. w Łodzi w obiektach przy ul. Narutowicza 13 o powierzchni całkowitej 5.045 m2 i w Bazie Transmisji i Transportu przy ul. Cmentarnej 9/11 o powierzchni całkowitej 424 m2, oraz sprzątanie terenu zewnętrznego posesji: a) przy ul. Narutowicza 13 o powierzchni całkowitej 1.640m² (podwórko, chodnik, ulica dojazdowa wzdłuż budynku), b) przy ul. Cmentarnej 9/11 powierzchni całkowitej 2.360 m2 (chodnik, plac manewrowy, trawniki, ale bez sprzątania garaży). )